Mesaj # 1 | 4:38 PM

1. Secţiunea unde puteţi selecta categoriile, pentru a putea lucra cu produsele. Numărul elementelor din cadrul unei categorii este specificat între paranteze. Când daţi click pe categorie – elementele din cadrul acestei categorii vor apărea. Pentru a lucra cu produsele din toate categoriile – daţi click pe [ Toate categoriile ]

2. Meniul vertical al produselor. Aici puteţi sorta produsele după status (active sau inactive).

3. Setările categoriei. În cazul în care aveţi puţine produse – nu se va întâmpla nimic, când daţi click pe acest link. Dacă aveţi mai multe elemente, sistemul vă va transfera în câmpul Denumirea categoriei – în Setările categoriei. Aceste setări sunt descrise în paragraful 11 al acestui tutorial.

4. Meniul “Salt rapid”. Aveţi posibilitatea să îl utilizaţi pentru trecerea în meniul dorit din cadrul Magazinului online.

5. Panoul pentru adăugarea produselor şi cantitatea acestora. Când daţi click pe “Adaugă produs”, veţi fi transferat pe pagina pentru Adăugarea produselor de pe website. Câmpurile “Total” şi “Pagini” reprezintă cantitatea totală de produse şi paginile din categorie.

6. Lista produselor. Puteţi bifa căsuţele pentru produse din listă şi puteţi efectua operaţiuni în masă cu ajutorul opţiunii “Produse selectate”. Acestea sunt descrise în paragraful 9 al tutorialului.

7. Moştenirea matricei. Matricile de discount-uri sau marcajele preţurilor sunt stabilite pentru o categorie separată. Este similară cu Setările categoriei. Pentru mai multe informaţii cu privire la setările matricii accesaţi link-ul: http://forum.ucoz.ro/forum/18-1888-1

8. Modificarea şi ştergerea elementelor. Aceste butoane sunt pentru ştergerea individuală a produselor şi pentru editarea lor. Consultaţi paragraful 9 al acestui tutorial pentru opţiunea ştergere în masă.

9. Elementele selectate. Această setare va permite realizarea de acţiuni în masă asupra elementelor. Opţiunea “Inversează” bifează căsuţele nebifate şi le debifează pe cele bifate. Opţiunea “Activează” - activează toate elementele inactive (doar cele bifate). Utilizând opţiunea “Ascunde” - acestea devin inactive. Opţiunea “Şterge” - şterge elementele selectate. Opţiunea “Faceţi o copie” - creează o copie a elementelor selectate şi le adaugă listei. Opţiunea “Mută în categoria” vă ajută să mutaţi elementele selectate din categoria curentă în cea selectată.

10. Matricea de preţuri pentru o categorie. Această setare este asemănătoare cu cea descrisă în cadrul paragrafului 7 din acest tutorial. Singura diferenţă este că setările pentru toate categoriile pot fi realizate aici. Trebuie doar să selectaţi opţiunea [ Toate categoriile ]]. Informaţii despre aceasta găsiţi în paragraful 1 al acestui tutorial.
Ştergeţi regulile personale”. Această caracteristică elimină legăturile personale pentru toate subcategoriile cu regulile de calculare a preţurilor, care au fost stabilite mai devreme de dvs.

11. Operaţiunile de grup. Această opţiune permite realizarea de operaţiuni de grup cu elementele categoriei selectate. Opţiunea “Schimbă textul numelui din:.. în:” înlocuieşte textul din numele elementului doar în cadrul categoriei selectate. Opţiunea “Schimbă preţ / preţul de intrare” vă ajută să realizaţi preţurile elementelor prin adăugarea, scăderea, înmulţirea sau împărţirea unităţilor necesare. Reţineţi: u.c. (unităţi convenţionale) sunt utilizate în mod standard.
Opţiunea “Recalcularea tuturor preţurilor conform matricilor selectare:”. Dacă aţi aplicat o nouă matrice sau aţi selectat o altă matrice în cadrul Setărilor categoriei pentru toate categoriile sau numai pentru una singură, va trebui să utilizaţi această opţiune pentru recalcularea preţurilor.

Good things come to those who wait!