Mesaj # 1 | 9:31 PM
Setările pentru Directorul de Articole, Directorul de Fişiere, Directorul de Site-uri.

Toate cele trei module sunt similare, aşa că vom descrie setările lor, folosind ca exemplu Publisher-ul (Directorul de Articole).

Denumirea modulului. Aici puteţi introduce numele directorului dvs care va fi afişat pe toate paginile prin intermediul codului $MODULE_NAME$.
Participarea în TOP-ul uCoz. Puteţi adăuga directorul dvs la TOP-ul şi Evaluarea Conţinutului Secţiunilor uCoz (1). Trebuie să specificaţi subiectul directorului dvs (2), denumirea (3), şi o scurtă descriere (4).
Categoriile meniului. Prin intermediul acestor opţiuni, puteţi modifica activitatea codului $CATEGORIES$.
1. Numărul de coloane. Această opţiune defineşte numărul de coloane ce vor fi afişate categoriile în cadrul directorului dvs.
2. Numărul publicărilor dintr-o categorie. Prin activarea acestei opţiuni, numărul publicările din cadrul unei categorii vor fi afişate lângă denumirea acesteia în cadrul meniului.
3, 4. Descrierea secţiunilor/categoriilor. Prin activarea acestor opţiuni, descrierea fiecărei secţiuni/categorii va fi afişată sub denumirea acesteia.
Numărul publicărilor ce vor fi afişate. Prin intermediul acestei opţiuni puteţi atribui numărul de publicări ce vor fi afişate pe paginile modulului: (1) pe pagina principală a modulului, (2) pe paginile secţiunilor, (3) pe paginile categoriilor, (4) în TOP, (5) în feed-ul RSS.
Comentariile. Prin intermediul acestei opţiuni (1) puteţi activa/dezactiva comentariile dintr-un modul. După ce aţi activat această opţiune veţi putea atribui numărul de comentarii de pe o pagină prin intermediul unei liste verticale (2), şi să selectaţi modul de afişare a ultimelor comentarii (3): în partea de jos (ca în temele forumului) sau în partea de sus (ca în ştirile site-ului).
Evaluarea publicărilor. Prin activarea acestei opţiuni, utilizatorii vor avea posibilitatea de a evalua publicările.
Sortarea publicărilor. Această opţiune permite specificarea modului de sortare standard a publicărilor în paginile modulelor.
Sortarea manuală a meniului. După ce aţi activat această opţiune (1) a meniului pentru sortarea manuală a publicărilor ce vor apărea în toate categoriile; de asemenea puteţi selecta elementele necesare pentru sortare (2).
Notificările. Aceste opţiuni permit activarea/dezactivarea notificărilor cu privire la publicările noi din cadrul directorului (1) şi a comentariilor noi (2). Notificările vor fi trimise la e-mail-ul specificat în Setările Standard.
Câmpurile formularului pentru publicările noi. Prin intermediul acestei opţiuni puteţi activa/dezactiva câmpurile formularului pentru adăugarea de intrări noi şi puteţi alege care să fie obligatorii/opţionale. Prima bifă (1) este responsabilă pentru activarea/dezactivarea câmpului, iar a doua (2) stabileşte dacă e obligatorie/opţională.
Sortarea câmpurilor. Prin intermediul acestor setări puteţi stabili, după cum doriţi dvs, ordinea câmpurilor pentru publicările adiţionale. Puteţi schimba poziţia unui câmp sau a unui separator prin intermediul butoanelor (1) şi (2), şi puteţi adăuga/şterge un separator cu ajutorul butonului (3).
Adăugarea prefixului "http://". Această opţiune permite adăugarea automată a prefixului "http://" la câmpurile specificate.
Lungimea "scurtei descrieri". Dacă aveţi activat câmpul "Scurtă descriere", puteţi specifica aici lungimea textului ce va afişat pe pagina principală a directorului, pe paginile secţiunilor şi a categoriilor. În cazul în care câmpul "Scurtă descriere" nu este activ, această opţiune nu va fi disponibilă şi sistemul va afişa automat o parte din descrierea completă (1500 caractere).
Încărcarea imaginilor. Puteţi ataşa imagini la publicări în cadrul tuturor directoarelor. Prin intermediul listei verticale (1) puteţi specifica numărul maxim de imagini pe care un utilizator le poate adăuga unei publicări (limita nu se aplică în cazul administratorilor şi a moderatorilor). Prin intermediul celei de-a doua opţiuni puteţi limita dimensiunile imaginilor în pixeli. Cea de-a treia opţiune permite definirea dimensiunii maxime în kilobytes a fişierelor încărcate.

Good things come to those who wait!